Özel % İskontolu Fiyatlarımız için Lütfen Arayınız.
0248 325 8970     /     0533 366 3236

 
Ana Paket ve Kullanıcı Artırımları Lisans Eğitim Fiyatı Eğitim Saati
 GO Plus
Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, Malzeme Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Satış Yönetimi, Finans Yönetimi, Talep Yönetimi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), İş Akışı, GOGaranti
 2.500  1.000  20
 Mali Müsavir Plus
Muhasebe Yönetimi, Duran Varlık Yönetimi, İşletme Defteri, Beyanname, Büro Yönetimi, Bordro (10.000 çalısan), +5 Kullanıcı.
950 800 16
 Start
Stok, Kasa, Fatura, Cari Hesap, Sipariş, Çek/Senet, Banka.
950 150 3
Kullanıcı Artırımları
+2 Kullanıcı 1.200 - -
+5 Kullanıcı 2.950 - -
+10 Kullanıcı 4.500 - -
Açıklamalar:
1. GO Plus ana paketinin standardı 1 kullanıcılıdır.
2. GO Plus ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 16 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
3. GO Plus ürünleri Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition veritabanı ile birlikte verilmektedir.
Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB boyutundaki
veritabanlarını destekler.
4. GO Plus ürünü, Stok (İrsaliye, Siparis, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Esdeğer Mal Takibi), Muhasebe,
Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Talep Yönetimi, Çek/Senet, Taksit Đslemleri
(Parçalı Tahsilat), Kredi Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, , Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV),
Dövizli Hesap Makinesi, İşlem Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı, İş Akısı, Yönetici Konsolu ve
GO Webmaster özelliklerini içerir.
5. Mali Müsavir Plus ürününün standardı 5 kullanılıcılıdır.
6. START ürünü 1 kullanıcılıdır ve kullanıcı sayısı artırılamaz.
7. Ana Setlere eklenen kullanıcı artırımları, tek basına veya üstüste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir.
Örnek: GO Plus ana sete “+ 2 Kullanıcı” artırımı yüklendiğinde, toplamda 3 kullanıcı elde edilir. Üstüne bir +2
daha yüklenirse 5 kullanıcı elde edilir. Setler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse ayrıca
kullanıcı artırım seti almaya gerek yoktur.
8. Mali Müsavir Plus seti için alınacak kullanıcı artırımı siparişte ayrıca belirtilmelidir.
9. Yukarıdaki tüm ana paketlerin satıslarında, 1 Yıllık LEM fiyata dahildir.
LEM (LOGO Enterprise Membership)
  Kullanıcı Bağımsız / (1 Yıllık)
GO Plus LEM 275
Mali Müşavir Plus LEM 275
Start LEM 60
Açıklamalar:
1. LEM; geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata tam uyum ve yeni gelistirilen tüm
standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.
2. LEM paketi 1 yıllık süreyi kapsar.
3. LEM fiyatlarına LOGO Yetkili İs Ortakları’nın servis, kurulus ve yükleme gibi hizmet bedelleri dahil değildir.
Ürünlerinizi daha etkin kullanmanızı sağlayacak bakım ve destek hizmetlerinden faydalanmak için yetkili LOGO
Yetkili İş Ortakları ile bağlantıya geçmeniz tavsiye edilir.
4. GO Plus ile birlikte kullanılan Bordro Plus, GO Plus LEM kapsamındadır.  
Opsiyonlar Lisans Eğitim Fiyatı Eğitim Saati
 LOGO Parakende
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı, Malzeme Sınfları, Konfigürasyon Yönetimi, Kampanya Yönetimi, Satıs Konsolu, Pos Genius 2/3 Entegrasyonu.
 1.100  200 4
 Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı 500 50 1
 Pos Genius 2/3 Entegrasyon (1 mağaza) 500 100 2
 +1 Mağaza Artırımı 500 100 2
Raporlama
GO Plus Navigator 750 200 4
Web
 GO Plus Web  1.100 150 
 +1 Kullanıcı  175  -
Harita
 LOGOmaps (1 yıllık)  225 100 
B2B ve B2C Uygulamaları
Firma içi Data Aktarımı (FDA) 870 200 4
LogoConnect Excel Plug-in 5’li Paket 1.750 Eğitim süresi proje bazlı
belirlenir.
LogoConnect Excel Plug-in 10’lu Paket 2.500
LogoConnect Excel Plug-in 50’li Paket 5.000
LogoConnect B2B 1.000
LogoConnect Banka 300 200 4
  Açıklamalar:
1. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, GO Plus kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
2. LOGO Perakende, bir modül olarak satılır ve GO Plus anapaket ile entegre çalısır.
3. Pos Genius 2 ve Pos Genius 3, LOGO Perakende modülü ile entegre çalısmaktadır. Siparis sırasında Pos Genius
2 veya 3 olduğu belirtilmelidir.
4. GO Plus Web, GO Plus anapaket ile entegre çalısır. GO PlusWeb kullanıcı artırımı sadece kendi kullanıcı sayısını
artırır. GO Plus Web kullanımında SQL lisanslaması için Microsoft’a danısılmalıdır.
5. LOGOmaps;
• Hizmeti paketi sadece internet üzerinden satılmaktadır (www.mylogo.com.tr).
• GO Plus ile çalısır. “Adres Düzenleme ve Temizleme Sistemi”,” Müsteri Konum Bilgilendirme Sistemi”,
”Harita Üzerinde Satıs Gösterim Sistemi” özelliklerini içermektedir. LOGOmaps hizmet süresi 1(bir) yıl
olup, Adres Düzenleme ve Temizleme Sistemi 1 yıl içerisinde 3.000 kayıt için geçerlidir. Süre sonunda
LOGOmaps hizmetinden faydalanmak için tekrar bu paketten tekrar alınması gerekir.
6. LogoConnect B2B modülü, İs’ten İs’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar
hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.
7. LogoConnect B2B’den, Lokal’de kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya LOGO’dan
(LOGO sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında
Lokal kullanım, dağıtık sube yapısı veya harici firmalar ile veri alısverisi yapılması durumunda LOGO sunucuları
üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için LOGO Yetkili İs Ortakları’na danısılmalıdır.
8. LogoConnect Excel Plug-in modülü, LOGO kullanan ya da farklı altyapılara sahip olan tedarikçi/müsteri için
entegrasyon özelliklerini içerir. LogoConnect Excel Plug-in’den sadece LOGO’dan hizmet alarak yararlanılabilir.
Hizmet fiyatları için LOGO Yetkili İs Ortakları’na danısılmalıdır.   
Bordro Lisans Eğitim Fiyatı Eğitim Saati
 Bordro Plus
Sicil Yönetimi+Bordro+İzin Yönetimi+Borç Avans+(100 çalışan)
 1.650  500  10
Çalışan Artırımı
+100 750 - -
+250 1.225 - -
+500 2.250 - -
+1000 3.250 - -
+2500 4.250 - -
   Açıklamalar:
1. Bordro Plus ürünü tek basına ya da GO Plus'ın bir modülü olarak entegre çalısabilmektedir. Bordro Plus ile
Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Express Edition verilmektedir.
2. Bordro Plus çalısan sayısı tüm programda tutulan sicil kartı sayısıdır. Eski personel kayıtları çalısan sayısı
hesaplamasına dahil edilmez.
3. Yukarıdaki eğitim fiyat ve süreleri çalısan sayısından bağımsız olarak verilmistir. Kullanıcı sayısının 1-10 kisi
arasında olması durumunda geçerlidir.
4. GO Plus ile birlikte kullanılan “Bordro Plus” GO Plus LEM kapsamındadır. Kullanıcının elinde sadece Bordro
Plus bulunuyorsa tavsiye edilen 1 yıllık son kullanıcı LEM fiyatı 250TL + KDV’dir.  
GO Plus / Bordro Plus / START Geçiş Setleri Lisans Eğitim Fiyatı Eğitim Saati
GO Basic’ten Geçiş 550 100  2
GO Pro'dan Geçiş 450 100 2
GO Shop Manager’dan Geçiş 550 100 2
GO Bordro’dan Geçiş 350 100 2
Alınteri Ürünlerinden Geçiş 350 100 2
  Açıklamalar:
1. GO Basic, Pro ve Shop Manager’dan GO Plus’a geçisler mevcut ana paket, kullanıcı ve varsa ilgili modüllerin
geçisini içermektedir.
2. GO Muhasebe paketinden, GO Plus'a geçişte, GO Basic'den geçiş fiyatı uygulanır.
3. Tüm ürünlerden geçislerde 1 yıllık LEM dahildir.
4. GO Power ve elinde üretim modülü olan GO müsterileri Tiger Plus veya Tiger Enterprise’a geçmelidir.
5. Start’tan GO Plus’a geçislerde listeler arası fiyat farkı uygulanır.